Galata Wind'te SPK başvurusu

Galata Wind'te SPK başvurusu

Vakıf Katılım

Galata Wind Enerji A.Ş, iç kaynaklardan sermaye artırımı 2. yönetim kurulu kararı ve bedelsiz sermaye artırımına ilişkin SPK'ya başvurdu.

Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklamada, şu bilgiler verildi:

''Yönetim kurulunun 25.05.2023 tarih ve 2023/16 sayılı kararıyla şirketimizin 1.000.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 534.791.457,65 TL'lik çıkarılmış sermayesinin tamamı olağanüstü yedekler hesabında bulunan dağıtılmamış geçmiş yıl karlarından karşılanmak suretiyle 540.000.000 TL'ye artırılmasına ilişkin olarak, artırıma konu 5.208.542,35 TL tutarındaki olağanüstü yedekler hesabında bulunan dağıtılmamış geçmiş yıl karlarının sermaye hesabına aktarıldığı, bahse konu aktarımın 26.05.2023 tarih ve YMM-2023-R-3280/17 sayılı dağıtılmayan geçmiş yıl karlarının sermayeye ilavesinin tespiti YMM raporuyla tespit edildiği anlaşılmıştır. Bu çerçevede, sermaye artırım işlemlerinin Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili tebliğlerinde belirtilen usul ve esaslara uygun olarak sonuçlandırıldığı hususunun Sermaye Piyasası Kuruluna bildirilmesine, Sermaye Piyasası Kurulunun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin, halka açık ortaklıkların iç kaynaklardan ve kar payından yapacakları bedelli sermaye artırımları taşıyan 16. maddesinin 5. fıkrası doğrultusunda, esas sözleşmenin sermaye başlıklı 6. maddesinin yeni şeklinin kabul edilmesine ve uygun görüş alınmak üzere Sermaye Piyasası Kuruluna sunulmasına, sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek paylara ilişkin ihraç belgesinin onaylanmasını teminen Sermaye Piyasası Kuruluna başvuruda bulunulmasına, ihraç belgesinin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmasını ve esas sözleşmenin sermaye başlıklı 6. maddesinin yeni şekline Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygun görüş verilmesini takiben, ilgili resmi kurumlar nezdinde gerekli başvuruların yapılması ve diğer yasal işlemlerin ikmal edilmesi için genel müdürlüğünün yetkilendirilmesine oy birliğiyle karar verilmiştir. Şirketimiz, bu karar müteakiben ihraç belgesinin onaylanması ve esas sözleşmenin sermaye başlıklı 6. maddesinin tadiline uygunluk görüşü verilmesi için Sermaye Piyasası Kuruluna başvurusunu yapmıştır.''

  Hibya Haber Ajansı