Adalar 'ın yolları karayolu değil, yaya yolu

Adalar 'ın yolları karayolu değil, yaya yolu

Vakıf Katılım

Adalar’da hizmete alınmak üzere İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından tanıtımı yapılan elektrikli araçların, ilçe Kaymakamlığınca karayolları üzerinde hizmet veren araç olarak değerlendirilmesi mevzuata uygun bir karar değildir. Şubat ayında UKOME’nin aldığı kararla, Adalar’ın bütün yolları YAYA YOLU ilan edildi. İBB Meclisi de yine Şubat ayında aldığı kararla, ilçede elektrikli araçla taşımacılık işinin İETT tarafından yapılmasını oy birliğiyle onayladı.

Adalar’da toplu taşıma hizmeti vermek üzere İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nce satın alınan elektrikli araçlar, Adalar Kaymakamlığı’nca, karayolları üzerinde hizmet veren araç olarak değerlendirildiği için hizmete başlayamadı.

İstanbul’un korunması gereken en önemli tarihi ve doğal değerlerinden olan Adalar’da tarihi dokuya uygun olarak dar yollar bulunuyor. İlçenin coğrafi yapısı nedeniyle de yollar yüksek eğimlere sahip. Bu gerçekler nedeniyle, Adalar’da hizmet verecek ulaşım araçlarının doğal, tarihi, turistik değerler ile uyum içerisinde ve bu özgün yapıya uygun nitelik ile büyüklükte olması son derece önem arz ediyor.

İBB, bu amaçla, fayton ulaşımının sonlandırılmasından itibaren ilçedeki ulaşım sorununu gidermek için çok sayıda üreticiyle görüştü. Adalar’ın doğal ve tarihi yapısına uygun büyüklükte, çevreyi kirletmeyen, ekonomik, yaz ve kış koşullarına uyum sağlayabilen, kısa sürede hizmete alınabilecek 2 farklı büyüklükte elektrikli araçlar satın alındı.

ADALAR UKOME KARARIYLA YAYA YOLU

Büyükşehir sınırları içerisindeki ulaşım, trafik ve toplu taşıma hizmetlerinin düzenlenmesine ilişkin olarak hazırlanan “Büyükşehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri (UKOME) Yönetmeliği”nde, görev ve yetkiler; “UKOME, büyükşehir içindeki kara, deniz, göl, nehir, kanal ve demiryolu üzerinde her türlü taşımacılık hizmetlerinin koordinasyon içinde yürütülmesini sağlamak üzere; ulaşım, trafik ve toplu taşıma konularında üst düzeyde yönlendirici karar alma, uygulama, uygulatma ve ilgili mevzuattaki usulüne göre gereken tesisleri kurma, kurdurma ve işletme hak ve yetkilerine haizdir” şeklinde tanımlanıyor.

Aynı yönetmeliğin, UKOME Kurulunun Görev ve Yetkileri başlıklı 18. Maddesinin d bendinde; ”Karayolu taşımacılığına ait mevzuat hükümleri saklı kalmak üzere, trafik düzeni ve güvenliği yönünden belediye sınırları içinde ticari amaçla çalıştırılacak yolcu ve yük taşıtları ile motorsuz taşıtların çalışma şekil ve şartları ile bu taşıtların teknik özelliklerini tespit etmek, çalıştırılabileceği yerler ile güzergâhlarını tespit etmek ve sayılarını belirlemek, bunlara izin ve çalışma ruhsatı vermekle” görevli olduğu hükme bağlanıyor.

Bu yetkilere sahip İBB UKOME, 6 Şubat 2020 tarihinde aldığı kararla, Adalar ilçesindeki bütün yolları YAYA YOLU olarak ilan etti. Aynı UKOME kararında ilçenin toplu ulaşım için 60 adet, rekreatif gezi için 30 adet ve talep bazlı taşımacılık için 45 adet olmak üzere toplam 135 adet elektrikli aracın çalıştırılması karara bağlandı.

İBB MECLİSİ DE ELEKTRİKLİ ARAÇ ÇALIŞTIRILMASI KARARI ALDI

Öte yandan, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi, Şubat 2020’de Adalar’da elektrikli araçlarla taşımacılık işinin İETT Genel Müdürlüğü tarafından yapılmasını oy birliğiyle uygun gördü. İBB yönetimi de karar üzerine bu yönde çalışma başlattı.

Dolayısıyla, Adalar’da toplu taşıma hizmeti vermek üzere İBB tarafından satın alınan elektrikli araçlar, karayolları üzerinde hizmet vermeyecek. Bu nedenle, bu araçların karayolları üzerinde hizmet vermekte olan otobüs, minibüs, taksi gibi değerlendirilmemesi gerekiyor.

İLÇEDEKİ DİĞER ARAÇLARIN DA TESCİL VE SİGORTA ZORUNLULUĞU YOK

Nitekim, halen Adalar’da Kaymakamlık ve Belediye başta olmak üzere kamu kuruluşlarınca ve özel kişiler tarafından kullanılan elektrikli araçların, karayollarında kullanılan araçlara benzer şekilde plaka, tescil ve zorunlu trafik sigortaları bulunmuyor.

Ayrıca uzmanlar; karayollarında toplu taşıma hizmeti vermek üzere tasarlanan otobüs ve minibüs gibi büyük araçların Adalar’ın tarihi, turistik ve doğal yapısı ile uyuşmayacağını, dar yollarda hizmet veremeyeceğini ve çevre kirliliğine yol açacağını belirtiyor.

İBB, bu sorunun ilgili mevzuat ve yönetmelikte belirtilen şekilde kısa sürede çözüleceğini ve Adalar halkının toplu taşıma taleplerinin kısa bir süre içerisinde söz konusu elektrikli araçlarla karşılanabileceğini öngörüyor.

Hibya Haber Ajansı